Privacy statement

Privacy statement

Deze privacyverklaring werd opgemaakt op 24 mei 2018 conform de nieuwe GDPR-wetgeving van 25 mei 2018.

Room without a roof vindt uw privacy belangrijk en hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.  In deze privacyverklaring willen we u dan ook duidelijk informeren over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Introductie

Dit is de privacyverklaring van Training Network, Room without a roof bvba, met maatschappelijke zetel te Breeveldse Masten 14, 2970 Schilde, België en met ondernemingsnummer BE 0545.780.396.
Wenst u na het doornemen van onze privacyverklaring meer informatie over uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens bij Room without a roof, dan kan u ons contacteren via het contactformulier.

Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens van klanten, potentiële klanten, bezoekers van onze website, lezers van onze nieuwsbrief en deelnemers aan onze opleidingen. Dit zowel voor natuurlijke personen als voor rechtspersonen.

Uw persoonsgegevens

Training Network respecteert de privacy wetgeving en behandelt al uw persoonsgegevens vertrouwelijk.

a. Verzamelen van de persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens op verschillende manieren, nl via:

 • Onze  website www.trainingnetwork.be
  • uw naam, adres, e-mailadres en andere gegevens, bij het invullen van formulieren op onze website
  • alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd heeft
  • alle informatie die nodig is om onze diensten voldoende te kunnen uitvoeren en u op de hoogte te houden van de status hiervan
 • Email of rechtstreeks contact
  • uw naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere gegevens, bij het verstrekken van informatie, bij inschrijvingen of bij invullen van evaluaties of voor administratieve verwerking
 • Online tools
  • uw naam, emailadres en andere gegevens, bij het aanmelden bij onze community of L&D-tools

Wij gebruiken de verzamelde gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor we de gegevens verkregen hebben,

b. Verwerken van de persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens om:

 • de uitvoering van de overeengekomen diensten te realiseren
 • u te contacteren i.h.k. van onze communicaties, meer bepaald om u op de hoogte te houden van nieuws en van de recentste ontwikkelingen van Training Network en in de L&D sector
 • u te contacteren i.h.k. van onze marketingacties, in verband met projecten, opleidingen, infoavonden, events, beurzen en (social media) campagnes

Wij verwerken uw persoonsgegevens, indien van toepassing, voor facturatiedoeleinden.

c. Bewaren van de persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn en volgens de toepasselijke regelgeving.  Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar, na het laatste gebruik, bij. Enkel op uw expliciete vraag worden uw persoonsgegevens voor het verlopen van vermelde termijn verwijderd.

d. Beveiligen van de persoonsgegevens

Wanneer wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
Onze medewerkers en externe contractanten die uw persoonsgegevens verwerken  zijn gebonden aan een strikte confidentialiteitsverplichting.

Om de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens te garanderen, zorgen we ervoor dat we beschermd zijn tegen antivirus, malware en andere hacking aanvallen. We zorgen eveneens voor een back-up van deze gegevens.

Uw rechten als gebruiker

U hebt de volgende rechten:  

 • Recht op toegang tot je gegevens en hoe we deze verwerken 
 • Recht op wijziging of correctie van je gegevens
 • Recht om vergeten te worden en uit alle databanken verwijderd te worden 
 • Recht om je toestemming in te trekken  
 • Recht om de verwerking van je gegevens tijdelijk stop te zetten

Hierboven in deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij om hierover direct contact met ons op te nemen.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming, als u vindt dat uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verzameld en verwerkt worden.

Wijziging privacyverklaring

Room without a roof kan haar privacyverklaring wijzigen. Deze wijziging zal aangekondigd worden op onze website www.trainingnetwork.be
Deze privacy verklaring werd het laatst geüpdatet op 13 september 2018.


Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Vai onze nieuwsbrief informeren we je over nieuwe opleidingsthema's en over onze gratis webinars. 

Contact

info@trainingnetwork.be
03/666.44.65

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief
Podcasts